Haapajärvelle myönnettiin avustus ikääntyvien asumisen kehittämiseen

Uutta elämää tulossa!

Ikääntyvien asumisen kehittäminen Haapajärvellä -hankkeen tavoitteena on mahdollistaa ikäihmisten asuminen omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Hankkeessa selvitetään kaupungin vuokrataloyhtiön kiinteistökannan mahdollisuudet mukautua tähän tarpeeseen mm. esteettömyysmuutoksien ja hissien yms. muutosten avulla ja/tai uudisrakentamisen keinoin sekä myös kartoitetaan muiden toimijoiden tilannetta vastata tähän haasteeseen.  Omistusasunnoissa asuvien ikäihmisten tietoisuutta ARA:n korjausavustuksista lisätään tiedottamalla.

Hankkeessa selvitetään kunnan ikäihmisten määrä ja sen kehittyminen tulevaisuudessa sekä se missä ikäihmiset asuvat ja mikä on välivaiheasuntojen optimaalinen määrän tarve. Tiedon kerääminen koko kaupungin alueelta eri toimijoilta on erittäin tärkeässä asemassa hankkeen toteutumisen onnistumiseksi.

Hankkeen tavoitteena on luoda ikäystävällinen alue Vitikanpuiston ympärille ja näin lisätä kaikenikäisten asukkaiden yhteisöllisyyttä, turvallisuutta ja viihtyvyyttä Haapajärvellä sekä kehittää jo olemassa olevaa ikäihmisten toimintaa. Ikäystävällisiä muutoksia tehdään Vitikanpuistossa, kiinteistöjen pihoilla, kulkureiteillä ja toiminnan kehittämisessä.

Lue myös muista hankkeista, jotka saivat avustusta: https://ym.fi/ikaantyneiden-asuminen-kuntien-kehittamishankkeet