Ympäristöministeriön ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma 2020-2022

Me suomalaiset ikäännymme vauhdilla. Yli 85 -vuotiaiden määrä seuraavien kahdenkymmenen vuoden aikana tulee kaksinkertaistumaan.

Sekä ikääntyvän väestön että yhteiskunnan kannalta kotona asumisen tukeminen on tärkeää. Kotona asumisen merkitys nousee asukkaiden toiveista ja itsemääräämisoikeudesta sekä kustannustehokkaan palvelurakenteen kehittämisestä. Oman haasteensa omassa kodissa turvalliseen ja laadukkaaseen asumiseen tuo se, että nykyisestä asuntokannasta vain 15 % on esteettömiä. Siksi tarvitaankin sekä olemassa olevien asuntojen korjaamista esteettömiksi ja turvallisiksi että ikäystävälliseen, monisukupolviseen asumiseen sopivaa asuntojen uudistuotantoa.

Asuinympäristöjen kehittäminen ikäystävälliseksi tarkoittaa, että kehittämistyöllä helpotetaan iäkkäiden ihmisten liikkumista ja palvelujen saantia. Samalla tuetaan hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä koko naapurustossa.

Lainaus hallitusohjelmasta

”Toteutetaan osana hallituskauden uutta ikäohjelmaa erillinen ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma. Kehitetään ikääntyneiden asumisen hyviä ratkaisuja, kuten yhteisöllistä asumista ja yhteisökotien rakentamista yhdessä kuntien kanssa. Edistetään esteettömyyttä hissi- ja esteettömyysavustuksilla, mikä hyödyttää ikääntyneiden lisäksi monia muita väestöryhmiä. Muistisairaiden erityistarpeet ja ikääntyvän väestön asumisen turvallisuus otetaan huomioon.” ”Autetaan kuntia ja yhteisöjä sopeuttamaan kiinteistökantaansa vähenevään kysyntään ja korjaamaan olemassa olevaa ARA-asuntokantaa ikääntyville sopivaksi.”

Ohjelman tavoitteet

 • Parantaa ikääntyneiden asuinoloja ja edistää asumisvaihtoehtojen tarjontaa
 • Tukea sekä ikääntyneiden että kuntien ennakointia ja varautumista asumisasioissa
 • Tukea ikäystävällisten asuinympäristöjen kehittämistä

Ohjelman painopisteet ja toimenpiteet

Ennakointi ja varautuminen

 • Tuetaan ikääntyneiden kansalaisten omaa asumista koskevaa ennakointia
 • Tuetaan kuntien ennakointia ja varautumista ikääntyneiden asumistarpeisiin

Asuntojen korjaaminen ja uudistuotannon ratkaisut

 • Edistetään hissien rakentamista olemassa olevaan asuntokantaan
 • Edistetään iäkkäiden ja vammaisten asuntojen korjaus- ja esteettömyysavustuksen käyttöä
 • Kehitetään ja tuotetaan tarpeita vastaavia asumisratkaisuja
 • Parannetaan tehostetun palveluasumisen ratkaisuja

Asuinympäristöt

 • Kehitetään asuinympäristöjä ikä- ja muistiystävällisiksi
 • Tuetaan ikääntyneiden yhteisöllisyyttä asuinalueilla

Lisätietoa ja lähteet: https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Ikaantyneiden_asumisen_toimenpideohjelma_FI-52565ACB_21A7_4EB5_B5E1_99651279528D-159518.pdf/

https://ym.fi/-/raportti-valottaa-ikaantyneiden-valimuotoisen-asumisen-ratkaisuja-ja-tulevia-tarpeita

https://ym.fi/ikaantyneiden-asuminen-kuntien-kehittamishankkeet