Perustana asuminen

Haapajärven kaupunki tekee työtä omalta osaltaan asukkaiden asumisen ja asumisympäristöjen kehittämiseksi. Haapajärvellä yksi asumisen peruspiirre on omakotiasuminen keskustan ulkopuolella omalla väljällä tontilla. Siihen monet ovat tottuneet ja haluavat edelleen asua omassa rauhassaan.

Mutta asuminen on monimuotoista myös meillä. Keskustan alueelle tarvitaan ja tarjotaan tiiviimpää omakotiasumista sekä koteja kerros- ja rivitaloissa. Tästä päästäänkin sitten kaupungin vaikuttavimpaan asumisen kehittämiseen. Kaupungin omistamalla vuokrataloyhtiöllä on erilaisia kerros- ja rivitaloasuntoja eri puolilla keskustan asemakaava-aluetta. Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalot huolehtivat asuntojen ja piha-alueiden jatkuvasta kunnossapidosta ja viihtyvyydestä.

Kaupunki ja vuokrataloyhtiö haluavat yhdessä panostaa asumisen kehittämiseen myös tulevaisuudessa. Kehittämisen ideat ja toiminta ovat tiivistyneet viime vuoden puolella alkaneessa  hankkeessa erityisesti Vitikantien ja Vastuksenkadun alueelle. Jo tässä vaiheessa on monia uusia asumista, asumisympäristöjä ja asuntoja kehittäviä ideoita. Uusien lähestymistapojen tavoitteena on, että alueella asuvat ja sinne muuttavat ihmiset haluavat asua ja viihtyä siellä myös tulevaisuudessa mahdollisimman pitkään. Meidän kaikkien tavat ja toiminta muuttuvat vuosien kuluessa, johon myös kaupungin on omalta osaltaan vastattava.

Vitikantien ja Vastuksenkadun alueelle on vasta laadittu asemakaava, jolla mahdollistetaan erillisten pientaloasuntojen rakentaminen. Asunnot ovat erilaisia keskenään, esteettömiä ja ne soveltuvat niin lapsiperheiden kuin ikäihmistenkin asumiseen. Asukkaille luodaan myös piha-alueelle yhteisen tekemisen mahdollisuuksia ja mahdollisuuksia eri ikäisten asukkaiden kohtaamiseen.

Toinen kantava osatoiminto hankkeessa on Vitikanpuiston edelleen kehittäminen ja rakentaminen niin, että koko alueen asukkaat voivat kohdata siellä toisensa niin päiväkävelyn kuin pikku tapahtumienkin merkeissä. Puistossa on jo nyt tiettyjä perusasioita tarjolla, mutta viihtyvyyden parantamista tarvitaan vielä kuitenkin lisää. Ja tietenkin kaikkein tärkeintä ovat ihmiset eli alueen asukkaat, että he ottavat puiston omakseen ja haluavat viivähtää siellä sekä osallistua siellä järjestettävään toimintaan.

Asuminen on elämän perusasioita – ja perusasiatkin muuttuvat ajan myötä.

Kaupunginjohtaja               Juha Uusivirta