Korjausavustusneuvonta

Oletko 65-vuotias tai vanhempi? Sinulla on oikeus saada kotiisi korjausneuvontaa ja mahdollisesti korjausavustusta. Niiden ansiosta voit asua turvallisesti kotonasi pidempään.

Korjausavustusta myöntää ARA

Mikäli olet oikeutettu avustukseen, sitä saa joissain tapauksissa jopa 70% asti korjaukseen kuluneista kustannuksista. Kannattaa tutustua ehtoihin ja rohkeasti kysyä lisätietoja! Niitä löydät tästä: ARA korjausavustukset

Korjausneuvontaa sekä apua avustuksen hakemiseen tarjoaa VTKL

Korjausneuvoja Tapio Karhu työskentelee Vanhustyön keskusliitossa, joka on voittoa tavoittelematon valtakunnallinen toimija

Miten toimin?

 1. Ota yhteyttä korjausneuvoja Tapio Karhuun p. 040 516 6738
 2. Hän käy läpi perustietosi ja asunnon halutun muutostarpeen
 3. Mikäli keskustelussa todetaan, että muutostöitä tarvitaan, korjausneuvoja sopii tapaamisen
 4. Paikan päällä korjausneuvoja kartoittaa tilanteen, tekee mittaukset, selvittää muutostöiden vaihtoehdot ja niihin saatavat avustukset.
 5. Korjausneuvoja tekee hankkeen luonnospiirustukset, kustannusarvion ja laittaa avustushakemukset liikkeelle.

Korjausneuvojan rooli

Korjausneuvoja on neuvonantaja. Hän avustaa kodin muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa ja tarvittaessa auttaa myös urakoitsijan etsimisessä. Korjausneuvoja opastaa ja auttaa myös mahdollisten avustusten hakemisessa. Neuvojan tehtäviin ei kuulu töiden tilaus tai urakoinnin valvonta. Hän ei ole vastuussa urakoitsijan työsuorituksen mahdollisista puutteista tai virheistä. Korjausneuvoja ei myöskään voi toimia vastaavana mestarina. Korjausneuvoja voi opastaa myös arkea helpottavan teknologian, ns. arkiteknologian käyttöönotossa. Arkiteknologia tarkoittaa esimerkiksi paloturvallisuutta edistäviä välineitä, kodin valaistukseen liittyviä, näkemistä helpottavia ratkaisuja sekä kuulemisen ja muistamisen apuvälineitä.

Korjauksen avustus

Avustukset kattavat pääsääntöisesti vain osan korjauksen kokonaiskustannuksista. Korjauksen teettäjän on aina maksettava osa korjauksista itse. Yleensä myönnetty avustus maksetaan vasta jälkikäteen. Näin ollen hakijan on ensin itse maksettava laskut. Kuitit on aina säilytettävä. Saatavat avustukset tulevat hakijan tilille jälkikäteen.
Jos hanke tarvitsee rakennusluvan on korjauksen teettäjän haettava ja kustannettava se itse.

Avustus- ja rahoitusmahdollisuuksia

 • ARA:n korjausavustus vanhusväestön ja vammaisten asuntoihin.
 • Sotilasvammalain mukainen korvaus
 • Vammaispalvelulain mukainen korvaus
 • Järjestöjen rahoitus
 • Kotitalousvähennys
 • Henkilö maksaa itse

Huomioi avustuksia haettaessa

 • Avustuksen saaminen on varmaa vasta, kun avustuspäätös on saapunut.
 • Korjaustöitä ei saa aloittaa, ennen kuin avustuspäätös on annettu tai työlle on myönnetty aloituslupa.
 • Avustus maksetaan aina todellisten kuittien mukaan.

Lähteenä on käytetty VTKL:n sivustoa korjausneuvonnasta.

Myös näin pääset nopeasti alkuun

Mikäli pohdit korjausavustuksen hakemista ilman VTKL:n ilmaiseksi tarjoamaa palvelua, voit tutustua asiaan joko tutkimalla lisää ARAn nettisivuilla korjausavustuksista tai soittamalla ARAn iäkkäiden korjausavustuneuvontaan. Numero on osa ARAn palvelua.

Puhelin: 

Palveluajat: tiistaista keskiviikkoon klo 9-11 ja 12-15

Palveluaikojen ulkopuolella voit kuunnella nauhoitteen, jossa kerrotaan avustuksesta ja ohjataan lisätietoihin.

Korjausavustuksen käyttökohteita