Projekti

Mistä ikäystävällisen Haapajärven kehittämisessä on oikeastaan kyse?

Haapajärven kaupungissa ikäihmisten määrä kasvaa nopeasti seuraavan kymmenen vuoden aikana. Asumiselle sekä hoivan ja tuen järjestämiselle tämä kehitys aiheuttaa muutostarpeita.  Kaupungin palvelurakenteessa on havaittu esteettömien asuntojen tarvetta sekä ns. välivaiheasumisen tarve asukkaille, jotka eivät pärjää enää itsenäisesti tavanomaisen avun turvin normaalissa kodissaan, mutta tehostetun palveluasumisen hoidon tarvetta ei vielä ole. Hankkeen tavoitteena onkin mahdollistaa ikäihmisten asuminen omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Hankkeessa selvitetään kaupungin vuokrataloyhtiön kiinteistökannan mahdollisuudet mukautua tähän tarpeeseen mm. esteettömyysmuutoksien ja hissien yms. muutosten avulla ja/tai uudisrakentamisen keinoin sekä myös kartoitetaan muiden toimijoiden tilannetta vastata tähän haasteeseen.  Omistusasunnoissa asuvien ikäihmisten tietoisuutta ARA:n korjausavustuksista lisätään tiedottamalla.

Hankkeen tavoitteena on luoda ikäystävällinen alue Vitikanpuiston ympärille ja näin lisätä kaikenikäisten asukkaiden yhteisöllisyyttä, turvallisuutta ja viihtyvyyttä Haapajärvellä sekä kehittää jo olemassa olevaa ikäihmisten toimintaa. Ikäystävällisiä muutoksia tehdään mm. Vitikanpuistossa, kiinteistöjen pihoilla, kulkureiteillä ja toiminnan kehittämisessä. Hanke on osa Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmaa. Hankkeessa on mukana myös ARA. Lisätietoja löydät Ympäristöministeriön sivuilta: https://ym.fi/ikaantyneiden-asuminen

Hankkeen tärkeä työkalu on osallisuus. Korona-aikana osallistuminen erilaisiin työpajoihin on kuitenkin riskialtista. Siksi blogissa on oma osionsa kyselyille, joita tullaan jakamaan myös muissa kanavissa. Hanketta on valmisteltu Haapajärvellä noin kaksi vuotta, hanke käynnistyi marraskuun lopussa 2020. Hanke kestää lokakuun 2021 loppuun, mutta työ jatkuu senkin jälkeen.